Contacto

Empresa

Sondeos i Perforacions J. Ortiz som una empresa dedicada a les perforacions des de 1956. Als nostres inicis com a empresa de caràcter familiar, la nostra activitat es
centrava en el treball artesanal en pous oberts i mines.

El 1991 ens vam especialitzar en la utilització de maquinària de rotopercussió, deixant els pous artesanals i dedicant-nos exclusivament a aquest tipus de processos.

Disposem de maquinària per a tot tipus de perforacions, des del mínim espai fins a 300 metres de profunditat.

Som especialistes en espais reduïts, disposem de maquinària per a treballs en un espai mínim de 6 m2 (3×2 metres) que poden perforar fins a 150 metres. També realitzem treballs de perforació horitzontal fins a 50 metres i 220 mm de diàmetre. Disposem de personal especialitzat en tot tipus de terrenys, així com especialistes en localització i captació d’aqüífers subterranis (saurins).

Garantitzem els nostres pous al 100%: si no trobem aigua no combrem la feina realitzada. Tramitem la documentació per a la legalització i l’obtenció de permisos d’obra de la seva perforació o el seu pou.

Som especialistes en perforacions, col·locació de sondes dobles o senzilles i cimentat de pous de calefacció geotèrmica. En els nostres més de 10 anys d’experiència al sector,
ens avalen més de 150 obres realitzades.

Visita d’obra i pressupost sense cost ni compromís.